Protipožiarna bezpečnosť stavieb - požiarna ochrana
02/434 26 338
Zadajte požiadavku
  Polia označené * sú povinné
*  Meno:
*  Email:
  Správa:

   
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu ?

Požiarna ochrana v Bratislave / Dagmar Dzureková - EKOPOS

komplexné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb / Slovensko

EKOPOS sa zaoberá projektovou a poradenskou činnosťou v oblasti  protipožiarnej bezpečnosti stavieb. EKOPOS založil v roku 1991  Ivan Hlava, špecialista PO, ako spolupracujúcu skupinu špecialistov so zameraním na komplexné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Po úspešných dvadsiatich rokoch práce pod jeho vedením pokračuje teraz v jeho činnosti Ing. arch. Dagmar Dzureková. Spolupracujúcimi sú ďalší špecialisti PO, predovšetkým Dušan Rajnoha a Ing. Jozef Šinál. EKOPOS pôsobí v Bratislave, ale rieši stavby po celom Slovensku.   


EKOPOS - na základe dlhoročných skúseností  oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb zabezpečuje v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem uvedené činnosti a vypracovanie nasledovnej dokumentácie:
1.) požiarnotechnická dokumentácia:
- koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby (PB) v dokumentácii pre územné rozhodnutie alebo pre štúdie
- riešenie protipožiarnej bezpečnosti v dokumentácii pre stavebné povolenie
- riešenie požiadaviek PB pri vývoji a používaní nových výrobkov a technológií
- riešenie PB umiestňovania technológií a technických zariadení
- požiarnobezpečnostná charakteristika stavby


2.)inžinierska činnosť:
- zabezpečenie vyjadrení orgánov štátneho požiarneho dozoru k dokumentáciám, ktoré podliehajú schvaľovaniu
- spolupráca pri vypracovaní technických podmienok pre výberové konania na dodávateľov požiarnotechnických zariadení
- poskytovanie konzultácií a poradenstva v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb 

Prečo si vybrať práve spoločnosť EKOPOS?
Hľadáme optimálne riešenia PB pre investora i užívateľa pri dodržaní všetkých požiadaviek platných predpisov PB posúdením viacerých možností riešenia, spracúvame s precíznym prístupom podrobné a prehľadné dokumentácie v textovej i grafickej časti, posudzujeme evakuáciu stavby a koncepciu PB stavby už v dokumentácii pre územné rozhodnutie, bez nutnosti koncepčných zmien počas ďalších stupňov dokumentácie, zabezpečujeme riešenia PB pre všetky druhy stavieb, a to bez ohľadu na ich veľkosť, sme schopní kreatívne spolupracovať s architektom pri zabezpečovaní požiadaviek PB v stavbe.

špecialista požiarnej ochrany Bratislava a okolie - inžinierska činnosť, bezpečnosť stavieb

požiarna ochrana Slovensko - projektovanie stavieb, požiarna ochrana SK

• projektovanie stavieb • 
stavba Bratislava - inžinierska činnosť, protipožiarna dokumentácia

• riešenie protipožiarnej bezpečnosti • 
energetické stavby SK - požiarnotechnická dokumentácia, stavby SR

Referencie našich služieb:
Medzi najvýznamnejšie stavby, ktorých protipožiarnu bezpečnosť riešil EKOPOS od svojho vzniku patria:

1.) občianske stavby
Polyfunkčné komplexy v Bratislave Viedenská brána, River Park, Tri veže, Petržalka City, budova Ústredia Národnej banky Slovenska v Bratislave, Administratívne objekty Tower One, Lakeside Park
v Bratislave, Pescan v Piešťanoch, budova Novostavby SND v Bratislave, Obchodné centrum
s administratívnymi vežami Polus City Center
v Bratislave, obchodné centrum Danubia v Bratislave, Carrefour v Žiline a Nitre.

2.) priemyselné a energetické stavby
Vodné diela Žilina, Čunovo, Malé vodné elektrárne na Váhu, Česká zbrojovka Uherský Brod, Výroba obuvi ECCO v Martine, Faurecia Hlohovec, Gourmet Senec.

Požiarna ochrana


Kontaktné informácie:
Tel.: 02/434 26 338
Adresa: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava 2